Affärsidé

Roslagens ByggnadsEntreprenad AB (RBE) tillhandahåller tjänsten att ansvara för hela värdekedjan från "råtomt" till inflyttningsfärdig fastighet inom området bygg, med fokus på kundnöjdhet.

Målsättning

RBE´s målsättning är att alltid ha nöjda kunder genom att ge hög kvalitet med låga kostnader och att i första hand värna om lokala underleverantörer och hantverkare.

Vision

RBE´s vision är att alltid kunna erbjuda kunden lägsta totalkostnad samt att överträffa kundens förväntningar. RBE skall vara det första valet för såväl nya som befintliga kunder.

Miljö

RBE värnar om miljön genom att i alla projekt prioritera återvinningsbart och miljövänligt material. RBE arbetar ständigt aktivt för ett miljövänligt tänkande tillsammans med både leverantörer och kunder. RBE har ett genom arbetat miljö och kvalitets system.